Upp
image

Tillförlitlig kodning och professionell återkoppling av samtal.

MIC Lab tar emot ljudinspelade samtal för tillförlitlig kodning och professionell återkoppling av samtal. Samtalen kan kodas med avseende på klientens yttranden och med avseende på rådgivarens yttranden. Kodning är evidensbaserad och följer en manual där yttranden är definierade i relevanta komponenter. De definierade komponenterna har teoretisk relevans i MI och en del har i studier bekräftats ha empirisk relevans och sålunda vara relaterade till klientens beteende.

Den manualbaserade kodningen gös på ett tillförlitligt sätt. Det innebär att det är professionella kodare som upprätthåller sin tillförlitlighet (reliabilitet) i kodningen genom regelbunden träning. Kodarnas tillförlitlighet kontrolleras genom regelbundna kontroller. Tillförlitligheten i kodningen redovisas på MIC Lab´s hemsida. Alla samtal som skickas till MIC Lab bedöms enligt samma standard obeoende av vem på MIC Lab som kodat samtalet.

image

Kodning och MI

För den som vill lära sig MI ger kodningen detaljerad information om de egna MI-prestationerna. Kodningen kan också göras så att man får information om hur klienten i samtalet påverkas.

För en verksamhet som vill säkerställa att MI utförs innebär kodning en nödvändig kvalitetssäkring. För forskaren kan kodning generera data som gör att man kan undersöka specifikt vad i samtalen som är relaterat till utfall eller helt enkelt om MI utförs. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Kontakt