Upp
Background

Några av våra tjänster

MICLab - Från insikt till innovation, vi förvandlar lärande och rekrytering.

Kodning

Skicka in dina samtal och använd MICLabs kodningstjänst! Vi använder standardiserade manualer som MITI 4.2.1 och CLEAR för att objektivt bedöma kvaliteten på rådgivarens och klientens yttranden. Få detaljerad insikt, förbättra kommunikationen och driva positiva förändringar.

Välj MICLab som din partner av kodning av samtal!

Kodning

Arbetsprov

Utveckla ditt anställningsförfarande med MICLabs Arbetsprov för empati och samarbete! I en värld där mjuka färdigheter är avgörande, erbjuder vi en vetenskapligt stödd tjänst som effektivt utvärderar dessa egenskaper. Genom realistiska scenarier och snabb, insiktsfull feedback, ger vi dig handlingsbar information för att säkerställa att du anställer rätt talanger.

Kontakta MICLab idag och ta ditt team till nästa nivå!

Arbetsprov

kodning för universitet

MICLab erbjuder en skräddarsydd tjänst för universitet för att smidigt integrera anpassade kodningsexamensuppgifter i dina kurser. Våra detaljerade studentbedömningar är skapade för att främja individuell utveckling och lärande.

Med MICLab får du inte bara en bedömning, utan en partner som berikar lärandeupplevelsen och förbereder studenterna för verkliga utmaningar.


Kodning för universitet

Kontakta oss idag

Skicka ett mail eller logga in för att beställa en kodning.

Kontakt
tjänster att beställa

Våra tjänster

 

Kodning enligt MITI 4.2.1 utan kodarkommentarer

Idealisk för att ge en översikt av samtalets kvalitet och struktur.
Beskrivning: Idealisk för att ge en översikt av samtalets kvalitet och struktur.
För vem: MI-tränare/handledare.
Behov: Snabb bedömning utan detaljerad feedback.

Kodning enligt MITI 4.2.1 med skriftlig feedback

Ger insikter med exemplar från samtalet.
Beskrivning: Ger insikter med exemplar från samtalet.
För vem: Används bl.a. för TNT-bokning.
Behov: När detaljerad skriftlig feedback är nödvändig.

Kodning enligt MITI 4.2.1 med muntlig feedback

Personlig feedback för djupare förståelse.
Beskrivning: Personlig feedback för djupare förståelse.
För vem: Alla som behöver verbal återkoppling.
Behov: Personlig och detaljerad analys.

Skådespelarklient för simulerade intervjuer

Realistiska simulerade samtal.
Beskrivning: Realistiska simulerade samtal.
För vem: Utbildningsinstitutioner, företag.
Behov: Praktisk träning och bedömning.

Chattkodning

Analys och insikter från textdialoger.
Beskrivning: Analys och insikter från textdialoger.
För vem: Online service- och supportteam.
Behov: Förbättra kommunikationsfärdigheter.

Kodning av klientkommentarer

Djupanalys av klientens yttranden.
Beskrivning: Djupanalys av klientens yttranden.
För vem: Terapeuter, rådgivare.
Behov: Att förstå klientens perspektiv.

Kvalitetssäkring av verksamhet

Certifiering och värdering av MI-kompetens.
Beskrivning: Certifiering och värdering av MI-kompetens.
För vem: Organisationer, vårdcentraler.
Behov: Kvalitetssäkring och kompetensbedömning.

Kodning utan kodarkommentarer (MITI 4.2.1, MITI 3.1)

Kvantitativ bedömning utan detaljerad feedback.
Beskrivning: Kvantitativ bedömning utan detaljerad feedback.
För vem: MI-handledare, erfarna praktiker.
Behov: Snabb, icke-detaljerad bedömning.

Kodning med skriftlig återkoppling (MITI 4.2.1, MITI 3.1)

Detaljerad skriftlig feedback med exempel.
Beskrivning: Detaljerad skriftlig feedback med exempel.
För vem: Terapeuter, rådgivare.
Behov: Att förbättra och förstå MI-metoder djupare.

Kodning med muntlig återkoppling (MITI 4.2.1, MITI 3.1)

Personlig, detaljerad verbal feedback.
Beskrivning: Personlig, detaljerad verbal feedback.
För vem: Alla som söker djupare förståelse och förbättring.
Behov: Individuell återkoppling och anpassade insikter.

Kodning med utskrift

Inkluderar en detaljerad transkription av samtalet för djupare analys.
Beskrivning: Inkluderar en detaljerad transkription av samtalet för djupare analys.
För vem: Forskare, terapeuter, och rådgivare.
Behov: När en grundlig, textuell analys är nödvändig.

Transkribering med dialog med identifierade deltagare, manuellt kontrollerad

Inkluderar en detaljerad transkription där deltagarna är identifierade och dialogen är noggrant granskad manuellt för högsta noggrannhet.
Beskrivning: En transkriberingstjänst som ger en exakt textversion av samtalet med identifierade deltagare, där varje del av dialogen är manuellt kontrollerad för att säkerställa precision.
För vem: Rättsväsendet, forskningsinstitutioner, och organisationer som kräver högsta möjliga noggrannhet i sina transkriptioner.
Behov: När det är kritiskt att veta exakt vem som sa vad i ett samtal, med manuell kontroll för att minimera fel.

Transkribering med dialog med identifierade deltagare, maskinellt generad

Inkluderar en transkribering där deltagarna är identifierade genom maskininlärning för snabbare bearbetningstid.
Beskrivning: En transkriberingstjänst där dialogen och dess deltagare är identifierade genom automatiska processer, vilket erbjuder en balans mellan hastighet och noggrannhet.
För vem: Medieföretag, podcastproducenter, och akademiker som behöver snabba transkriptioner med rimlig noggrannhet.
Behov: När tidsbesparingar är av största vikt men en viss nivå av deltagaridentifiering fortfarande krävs.