Upp
miclab AB - prislista

Prislista för samtliga tjänster

(Alla priser exkl. moms - Gäller from 16 Oktober 2023)

Kodning av rådgivarens yttranden


Kodning enligt MITI 4.2.1 utan kodarkommentarer (till MI-tränare/handledare).
Pris: 565 SEK.

Kodning enligt MITI 4.2.1 med skriftlig återkoppling (används bl.a. för TNT-bokning)
Pris: 870 SEK

Kodning enligt MITI 4.2.1 med muntlig återkoppling.
Pris: 1590 SEK.

Skådespelarklient för simulerade samtal.
Pris: 800 SEK.

Skådespelarklient + kodning utan skriftliga kommentar.
Pris: 1330 SEK.

Skådespelarklient + kodning + skriftlig kommentar.
Pris: 1640 SEK.

Skådespelarklient + kodning + muntlig återkoppling.
Pris: 2460 SEK.

Chatt-kodning.
Pris: 800 SEK.

Transkribering med dialog med identifierade deltagare, manuellt kontrollerad
Pris: 565 SEK.

Transkribering med dialog med identifierade deltagare, maskinellt generad
Pris: 245 SEK.

Kodning av klientens yttranden

Kodning enligt CLEAR med skriftlig återkoppling, 20 minuter.
Pris: 870 SEK

Kodning enligt CLEAR med muntlig återkoppling, 20 minuter.

Pris: 1590 SEK.

Kodning enligt CLAMI, med egen utskrift, 20 minuter.

Pris: 1590 SEK.

Kodning enligt CLAMI och muntlig återkoppling, 20 minuter.

Pris: 2615 SEK.


Hur långt samtal kodas?

Ett avsnitt på 20 minuterna av såväl motiverande samtalet som klientcentrerade samtal kodas. Dock, kan samtal ner till 10 minuter kodas med bibehållen tillförlitlighet i kodningen. Den som laddar upp samtalet kan ange vilket avsnitt av samtalet som ska kodas. Om inget avsnitt angivits kodas de första 20 minuterna av samtalet.

Kodning enligt MITI 4.2.1 (MITI 3.1)

Kodningen görs enligt den till svenska översatta manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 4.2.1 (MITI 4.2.1) och presenteras i ett protokoll där ditt samtal skattats i MITI 4.2.1-variablerna. I protokollet sammanfattas MITI 4.2.1-variablerna i sex mått på hur väl samtalet överensstämmer med MI. Fyra av de sex måtten (MITI 3.1-variablerna i sex mått) kan relateras till referensvärden för baskompetens respektive skicklighet i MI. Referensvärdena anges inom parantes. Klicka här för att se ett exempel på protokoll.

Kodning av klientcentrerat samtal

I en del situationer och med vissa klienter så har rådgivaren inget bestämt förändringsmål (målbeteende). Utan förändringsmål i samtalet används endast de delar av MITI som är generella samtalsfärdigheter och som har samband med klienters prognos. Kodning av klientcentrerat samtal presenteras i protokoll med referensvärden.

Kvalitetssäkring av verksamhet

MIC Lab erbjuder tjänsten 'Kvalitetssäkring av verksamhet'. Verksamheter (t.ex. institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) kan få medarbetarnas MI-utövande kvalitetssäkrat under ett eller flera år. Vid kvalitetssäkring får verksamheten ett intyg, där MI-utövandet på gruppnivå beskrivs i måtten på MI-kompetens. Kvalitetssäkring möjliggör att medarbetarna ges handledning baserad på samtal som kodas.

MIC Lab erbjuder två olika typer av kvalitetsintyg: 'Vetenskaplig bedömning av MI- kompetens' och 'Monitorering av MI- kompetens'. För mer information om de olika typerna av kvalitetssäkring se här.

Kodning av klientyttranden enligt CLEAR

Klientens tal under ett samtal om att förändra sig respektive att inte förändra sig kan kodas. Alla typer av samtal (inte bara MI) kan kodas. Kodningen fokuserar på det klienttal i en session som har visat sig predicera förändring (eller icke förändring).

Ljudinspelningen utan utskrift av samtalet kodas enligt den svenska översättningen av manualen Client Language EAsy Rating (CLEAR) Coding System. Syftet med CLEAR är att kategorisera och kvantifiera klienttal som antingen är förändringstal (FT) eller motsatsen, bibehållandetal (BT).

Kodning av klientyttranden enligt CLAMI

E.1 Om ljudinspelningen kompletteras med en utskrift av samtalet kodas enligt den svenska översättningen av manualen Client Language Assesment in Motivational Interviewing (CLAMI). Av samtalet skrivs 10 eller 20 minuter ut och kodas klientens yttranden detaljerat i utskriften. Utskriften gör du själv och laddar upp på hemsidan i anslutning till att du gör din kodningsbeställning.

Kodning utan kodarkommentarer (MITI 4.2.1, MITI 3.1, klientcentrerat samtal, CLEAR)
Skattningarna presenteras i ett protokoll med enbart siffervärden för olika variabler. Denna tjänst vänder sig till MI-handledare som arbetar med kodningsbaserad handledning och är förtrogna med protokollen.

Kodning med skriftlig återkoppling (MITI 4.2.1, MITI 3.1, klientcentrerat samtal, CLEAR)
Skattningarna i protokollet kompletteras med skriftliga exempel på yttranden i samtalet som skattningarna grundas på.

Kodning med muntlig återkoppling (MITI 4.2.1, MITI 3.1, klientcentrerat samtal, CLEAR).
Skattningarna i protokollet kompletteras med att den som kodat samtalet telefonhandleder på kodningen under 30 minuter. När MIC Lab har tagit emot samtalet kontaktar en kodare dig och bokar tid för telefonåterkoppling. Kodningsprotokollet skickas som förberedelse innan samtalet.

Muntlig återkoppling via telefon utförs endast under den tidsperiod som finns reserverad i bokningen. Om den muntliga återkopplingen ej utnyttjas erhålls istället en skriftlig återkoppling med kodarens kommentarer. Inbokat datum för återkoppling kan ombokas en gång inom tidsramen för bokningen och senast 24 timmar innan inbokad tid.

Kodning med utskrift

Kodning av ett samtal enligt MITI 4.2.1 där kodningen görs både genom att lyssna på samtalet och med en utskrift av samtalet ger den mest specifika återkopplingen. Utskrifter kan göras av MIC Lab, som specialbeställning.