Upp
Background Image

Samtal med skådespelare på MIC Lab

Skådespelare

Samtal med skådespelare på MIC Lab

Att använda Skådesplare

MIC Lab rekommenderar att vid inspelning av samtal använda standardiserad klient för att svårighetsgraden i samtal då görs likvärdig samt att scenario kan utformas så att skilda MI-färdigheter ges förutsättning att kunna uppvisas.Skådespelare simulerar klient / patient och

* har tränats för att du ska kunna visa dina färdigheter i MI

* ger alla samma förutsättning

* ger inga sekretessproblem

* har samtal på telefon

* laddar upp inspelat samtal

* gör att samtal standardiseras vilket ger rättvis MIC Lab-certifiering

* ett tillfälle att demonstrera dina MI-färdigheter under ett 20-minuterssamtal.

Scenario för standardiserad patient (SP) / klient

Du får innan samtalet en beskrivning av vilken slags klient som ringer och varför klienten ringer. Du får reda på vilket målbeteende samtalet har (exempelvis “att sluta röka). Du förväntas inte vara expert i det målbeteende (sluta röka) som samtalet har men du informeras om fakta kring målbeteendet. Det finns utrymme att välja scenario att vara bekväm med.

Instruktion till den som utför samtalet:

SP kommer att ringa dig på det nummer som du bokar in dig på när du schemalägger ditt samtal i kalendern. SP kommer att ringa den tid som du angivit där och spela in ert samtal. SP laddar upp samtalet på www.miclab.se. Samtalet kodas och du kan lyssna på samtalet när det är kodat.