Upp

Några exempel på
Referenser & Kunder

Pic

Edshemmet, Bandhagens 
behandlingshem

Edshemmet, Bandhagens behandlingshem kvalitetssäkring av MI bland medarbetare med individuell återkoppling i handledningssyfte samt återkoppling till chef i fyra mått på medaretares MI-utförande på gruppnivå.

Pic


Luleå Tekniska universitet

Luleå Tekniska universitet, kodningsåterkoppling som stöd i utbildning av arbetsterapeuter i MI

Pic

Statens Lantbruksuniversitet

Statens Lantbruksuniversitet, kodning i forskningsprojekt, finansierat av Forma, där utbildning av veterinärer för bättre kommunikation med mjölkbönder om djurhälsa utvärderas

Pic

Karolinska institutet 

Institutionen för folkhälsovetenskap

Pic

Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Enheten för hemlösa

Stockholm stad (Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Enheten för hemlösa) Forskarstödd uppföljning av MI.

Pic

Västra Götaland

Beroendecentrum Västra Götaland återkoppling av MI till medarbetare med individuell återkoppling i handledningssyfte

Pic

Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland återkoppling av MI till medarbetare och verksamhetens handledare med individuell återkoppling i handledningssyfte.

Pic

Psykologpartnes

Psykologpartners återkoppling av MI till medarbetare och verksamhetens handledare med individuell återkoppling i handledningssyfte

Pic

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting, fysioterapeuter återkoppling av MI till medarbetare och verksamhetens handledare med individuell återkoppling i handledningssyfte

Pic

Göteborgs stad

Göteborgs stad återkoppling av MI till medarbetare och verksamhetens handledare med individuell återkoppling i handledningssyfte

Pic

Region Östergötland

Kodning

Pic

University of Massachuset

The Center for the Integrated Primary Care (CIPC) at University of Massachusetts Chan Medial School receives feedback of MI for their learners taking the CIPC Motivational Interviewing Program which provides individual feedback for guidance and purposes.

Pic

MeetMe
Psykologkonsult AB

MeetMe Psykologkonsult AB återkoppling av MI till medarbetare och verksamhetens handledare med individuell återkoppling i handledningssyfte

Pic

Energimyndigheten

Energimyndigheten för att utföra webbaserade kommunikationsseminarier för projekt Coacher för energi och klimat samt Energieffektiviseringsnätverk.

Pic

Energimyndigheten

 Incitament för energieffektivisering är ett projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet som ska utveckla verktyg och metoder för ett ökat systematiskt energiarbete i att stötta små och medelstora företag (SMF) i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Pic

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län Kommunikationsseminarier för Miljömyndigheter

Kontakt oss gärna om du vill vet mer

Kontakt