Upp
Bakgrundsbild

Förbättra din anställningsprocess

MICLabs empati och samarbetsförmåga screening test

Ett vetenskapligt stödd tillvägagångssätt för anställning

Vi erkänner att traditionella anställningsmetoder kan vara
bristfälliga

MICLab Test för Arbetsprov

Lyft din rekryteringsprocess med MICLabs screeningtest för
empati och samarbetsförmåga

I det moderna professionella landskapet är empati och samarbete
inte bara lovvärda egenskaper, de är viktiga färdigheter som är
integrerade för att främja en produktiv och harmonisk
arbetsplats. På MICLab har vi banat väg för en revolutionerande
screeningtesttjänst speciellt utformad för att identifiera och
utvärdera dessa kritiska färdigheter bland potentiella anställda
innan de går med i ditt team.

Ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för att anställa

Vi inser att traditionella anställningsmetoder – även om de är
användbara – ibland kan misslyckas med att bedöma en kandidats
mjuka färdigheter och interpersonella förmågor. Vår tjänst är
grundad i beprövade vetenskapliga metoder och använder den
välkända Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual
(MITI), som säkerställer en omfattande och insiktsfull
utvärdering av varje kandidat.

MICLab Screening Experience

Kandidater engagerar sig i en simulerad, men ändå mycket
realistisk, konversationsmiljö där deras empati och
samarbetsförmåga sätts på prov. Varje interaktion är noggrant
kodad och analyserad, vilket ger arbetsgivare djupgående
insikter om en kandidats medfödda och praktiska förmågor.

En omfattande bedömning

Vår screening utvärderar inte bara kandidatens förmåga att
empati och samarbeta utan identifierar också tendenser att
konfrontera, tjata eller ge oönskade råd. Denna holistiska
bedömningsmetod säkerställer att du är utrustad med all
information som behövs för att fatta välgrundade
anställningsbeslut.

Real-World-applikation

Våra screeningsscenarier är noggrant sammanställda för att
spegla verkliga situationer, vilket säkerställer att de
färdigheter som bedöms är direkt tillämpliga på din
arbetsplatsmiljö. Kandidater tycker att processen är upplysande
och arbetsgivare får praktiska insikter som överskrider
traditionell intervjufeedback.

Snabb och insiktsfull feedback

Vi prioriterar effektivitet och tydlighet. Vår feedback är både
snabb och insiktsfull, vilket säkerställer att du kan fortsätta
med dina anställningsbeslut snabbt, utrustad med tydliga,
handlingsbara insikter.

Framtidssäkra din anställning med MICLab

I en värld där kvaliteten på mellanmänskliga relationer är
avgörande för organisatorisk framgång, är vår
screeningtesttjänst din partner för att säkra en arbetsstyrka
som kännetecknas av medfödd empati och exceptionella
samarbetsförmåga.

Följ med oss på denna transformativa resa för att få varje
anställning att räknas, och se till att varje tillägg till ditt
team inte bara är en ny anställd utan en katalysator för ökad
empati och samarbete på din arbetsplats.

För mer information om hur vår screeningtesttjänst kan
revolutionera din anställningsprocess, kontakta oss gärna.