Upp
Background Image

jobba som kodare på mic lab

vill du jobba som kodare på mic lab ?

Kontakta oss om du vill jobba som kodare

Kodare på MIC Lab

På MIC Lab arbetar vi med kvalitetssäkring och utbildning av Motiverande samtal. MIC Lab erbjuder en pallett av olika tjänster för att stödja individers och verksamheters tillämpning av metoden.
Vi är idag 14 personer med olika uppdag, framförallt kodare och skådespelare. Nu söker vi ny/nya kollegor för kodning. Som kodare blir man en viktig del i kodargruppen. Gruppen träffas digitalt varje vecka och tränar på kodning och skapar en gemensam samsyn på kodningen. MIC Lab arbetar regelbundet med att testa gruppens reliabilitet.

Som ny kodare kommer man delta i en utbildning som innebär att lära sig kodningsmanualen teoretiskt men också kodning praktiskt genom att koda tillsammans med kollegor. Utbildningen avslutas sedan med ett reliabilitetstest. Ersättning utgår för utbildningstiden.
Inflödet av kodningar varierar över året. Vi söker därför någon som kan arbeta varierat i tid och uppskattar flexibiliteten med att arbeta hemifrån. Ersättningsnivå för kodning varierar med typen av kodning och till viss del vilken anställningsform man kommer överens om.

Vi söker särskilt någon som har:
- Tidigare erfarenhet av kodning, genom utbildning eller praktiserat det på något sätt.
- Lätt att formulera sig i skrift.
- Digital vana.
- Möjlighet att delta vid regelbundna möten 1 ggr/vecka.

Välkommen in med din ansökan innehållande ett personligt brev och CV med fokus på tidigare erfarenheter av Motiverande samtal och kodning.
Frågor ställs till carola.hellberg@miclab.se och lars.forsberg@miclab.se

Vänligen
MIC Lab